Đăng ký online  | Mẫu đơn đăng ký  
TÌM LẠI HỒ SƠ ĐÃ ĐĂNG KÝ
Mã hồ sơ   Mật khẩu đã đăng ký  
 Ghi chú: Những mục có dấu (*) là bắt buộc 
 I. Thông tin cá nhân
 1. Họ và tên lót (*)    Tên (*)
 2. Giới tính (*)
 3. Ngày sinh (*) Ngày  tháng  Năm
 4. Nơi sinh (*)
 5. Dân tộc
 6. Hộ khẩu thường trú (*)
 7. Địa chỉ liên hệ (*)
 8. Điện thoại di động
 9. Số CMND (*)
 10. Email thường dùng (*)
      Nhập lại địa chỉ email
 11. Cơ quan công tác
 12. Năm vào nghề
 13. Tài khoản  
          Chủ tài khoản
          Số tài khoản
          Mở tại ngân hàng
 II. Thông tin tốt nghiệp đại học thứ nhất
 14. Cơ sở đào tạo (*)   Nước 
 15. Ngành học (*)   Năm tốt nghiệp (*)
      Chuyên ngành
 16. Hình thức đào tạo (*)
 17. Xếp loại tốt nghiệp (*)
 III. Thông tin tốt nghiệp đại học thứ hai
 18. Cơ sở đào tạo   Nước
 19. Ngành học   Năm tốt nghiệp
      Chuyên ngành
 20. Hình thức đào tạo
 21. Xếp loại tốt nghiệp
 IV. Thông tin đăng ký
 22. Nơi dự thi và đào tạo (*)
 23. Ngành đăng ký thi (*)
 24. Năng lực ngoại ngữ
 25. Ngoại ngữ dự thi (*)
 26. Đối tượng ưu tiên (*)
 V. Bảo mật thông tin
 Mật khẩu (tự đặt) (*)
 Xác nhận lại mật khẩu
 VI. Kiểm tra xác thực đăng ký
 Mã kiểm tra (*)
359108  Refresh
   (hãy nhập mã như hình phía trên)